Limited Education
จินตนาการ หรือคุณภาพการศึกษาไม่เท่าเทียม?
มีเด็กนักเรียนด้อยโอกาสในไทย 3,625,048 คน* ที่มีจินตนาการและความฝันมากมาย รอให้การศึกษาที่มีคุณภาพ มาช่วยผลักดันและเติมเต็มโอกาสให้พวกเขา

มาร่วมผลักดันจินตนาการและสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้เด็กไทย ด้วยการสร้างเสื้อยืดลายพิเศษของคุณที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเด็กๆ ไปด้วยกัน
Imagination or Limited Education?